En stark självkännedom är bra till mycket! Den kan hjälpa dig i dina relationer till andra, i hur du uppfattas på jobbet eller vid en anställningsintervju och faktiskt i hur du talar till dig själv – i det som jag brukar kalla för ”ditt inre snack”.

Du kan säkert beskriva dig på olika sätt beroende på hur någon ställer frågan.
Vem är du?
Vad är du?
Hur är du?
Vad gör du?

Det är ju lätt att beskriva sig själv utifrån det du gör, eller hur? Men om du bara identifierar dig utifrån det du gör så kan det leda till problem den dagen du slutar göra det – för vem är du då? Ett annat vanligt sätt att beskriva sig själv är utifrån hur du är som person. Det kan ofta handla om hur bra eller hur dålig du är på något och är i regel ganska subjektivt och inte ovanligt att det blir en jämförelse av ditt eget värde gentemot andra. Detta är förstås helt poänglöst eftersom du aldrig kan bli någon annan och den enda du bör jämföra dig med är dig själv. Dina känslor kring hur du är inom ett visst område kan också spela dig ett spratt här – känslor är ju något du HAR inte något du är, men tyvärr är hjärnan snabb på att ge dig bevis på ”din sanning” oavsett hur du vänder dig.