Står du inför en förändring? Har du försökt förr och misslyckats? Låter du bli att försöka för att du är rädd att det ska gå på samma sätt igen, när du inte nått ditt mål? Om du fortsätter att göra som du alltid har gjort kommer inget att förändras. Samma strategi ger samma resultat, så tänk utanför den berömda lådan innan du gör upp en plan för hur du ska nå dina mål den här gången. Prova något nytt och lämna det som känns tryggt och säkert – då utmanar du dig själv och kan nå hur långt som helst!

 

Dags att bli kreativ och reda upp i förändringsarbetet! 

 

MITT IDEALA JAG

Vem, hur och vad vill du vara? Hur vill jag bete mig och hur vill jag känna?

 

MITT VERKLIGA JAG

Var befinner jag mig idag?

 

STYRKOR/SVAGHETER

Överlappar både ditt idag-jag och ditt ideala jag

 

HANDLINGSPLAN/STRATEGI

Minska glappet mellan dina två jag – vad behöver du göra för att bli ditt ideala jag och hur ska du göra för att nå dit? 

 

APPLIKATION/ÖVNING

Träna på nya tankar och beteenden, öva in nya sätt att förhålla sig till tankar och känslor. 

 

Vi reagerar ofta utifrån hur vi har tolkat det som hänt, själva omständigheten. Omständigheten skapar en tanke hos oss, som i sin tur skapar en känsla, vilket leder till en handling och slutligen ett resultat. Omständigheten är det enda som kan anses vara fakta i den här ekvationen – det är sådant vi kanske inte kan kontrollera. Ingenting har en mening innan vi ger det en mening genom den betydelsen vi ger till händelsen och den emotionella historiken som vi skapar kring det som precis hänt.

 

Någon förlorar sitt arbete – två olika reaktioner

 

Ser möjligheter Ser inga möjligheter

 

 

Det kanske funkar ändå Mitt liv är över

Jag gillade ändå inte min chef Jag har inga pengar

Det här är den spark i baken jag behöver Jag är värdelös

Ringer samtal, aktiverar sitt nätverk Går hem och lägger sig på soffan

 

Båda får ett resultat som bekräftar sina första tankar