Är det dags för dig att byta jobb eller helt byta bana? Jag vet hur det känns! Jag har arbetet inom många olika branscher och inom olika områden och förstår hur omvälvande det kan vara att lämna sin trygga hamn och ge sig ut mot något nytt! 

 

När vi arbetar med karriärcoaching så tittar vi tillsammans på vad du har med dig i ryggsäcken och vad du har för drömmar om framtiden. Detta kan se väldigt olika ut beroende på vad det är som gör att du just nu står inför att ta det här steget – är det något du själv initierat, beror det på en flytt eller på att du blivit uppsagd? 

 

Vem är jag idag

Vem vill jag vara

Vilka förmågor har jag idag

Hur kan jag applicera dem på andra områden