Kanske har du en självbild och en målbild? Hjärnan söker som sagt bevis på din ståndpunkt oavsett om den är positiv eller negativ, så det bästa du kan göra är att börja vara den person du vill vara! Nedan hittar du 20 meningar du kan fylla i för att lära dig mer om dig själv och få en starkare självkännedom:

1. När jag är satt under press, tenderar jag att känna…

 1. Mina svåraste beslut berör…
 2. När någon kritiserar mig på jobbet, känner jag mig ofta…
 3. Jag är inte en god lyssnare när…
 4. Jag känner mest motiverad när…
 5. Jag känner mig mest stressad när…
 6. Mitt största missnöje gäller…
 7. Jag skapar de bästa resultaten i mitt liv när…
 8. Om jag visste att jag inte kunde misslyckas, skulle jag…
 9. Jag är okänslig för andra när…
 10. Jag har svårt att vara känslomässigt närvarande när…
 11. Den typ av stöd jag behöver mer av i mitt liv är…
 12. Om jag inte behöver tjäna pengar skulle jag…
 13. Om jag inte hade någon rädsla skulle jag…
 14. Jag tenderar att sabotera för mig själv när…
 15. Jag tycker om mig själv bäst när…
 16. Jag gör följande för att ta hand om mig själv på regelbunden basis…
 17. Jag lär mig bäst genom…
 18. Om jag kunde göra vad som helst i världen skulle jag…
 19. Jag vill att resten av mitt liv ska handla om…